Ազդարարման համակարգ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 3, 2018

qaxvacq hraman azdararhavelvac 1 azdhavelvac 2 azd.Grancamatyan azd


Հաշվետվություն կատարաված ծախսերի 2018 2-րդ եռամսյակ նախակրթարան

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 3, 2018

hashvetv 2 er naxakrt


Հաշվետվություն կատարաված ծախսերի 2018 2-րդ եռամսյակ հանրակրթություն

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 3, 2018

hashvetv 2 er hanrakrt


2018-2019 ուս տարվա ընդունելություն

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

                                     Հայտարարություն

   Դպրոցը հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա նախակրթարանի,  առաջին և տասներորդ դասարանների ընդունելություն 25.06.2018թ.-06.07.2018թ.                                   և 13.08.2018թ.-31.08.2018թ.: Ներկայանալ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերով՝
1. 9-րդ դասարանի ավարտական վկայական /տասներորդ դասարան ընդունվողների համար/
2. 2 լուսանկար՝ 3×4 չափի,
3. ծննդյան վկայական (Բնօրինակ և պատճե),
4. ծնողներից որևէ մեկի անձնագիր (բնօրինակ և պատճե),
5. տեղեկանք բնակության վայրից:

ԴՊՐՈՑԻ 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՓԱՍՏԱՑԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ և ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ԹԻՎԸ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ և ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ԹԻՎ 2017-18


ԼԻՑԵՆԶԻԱ. ԴՊՐՈՑԻ ՏԱՐՐԱԿԱՆ,ՀԻՄՆԱԿԱՆ, ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

licenzia tarrakan Jradzorlicenzia himnak Jradzorlicenzia mijnak Jradzorlicenzia naxarar hramnerdirner lienzia


ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ԱՆԿԱԽ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Posted by: | Posted on: Մայիսի 29, 2018


Հրաժեշտ Այբբենարանին

Posted by: | Posted on: Մայիսի 29, 2018


Հաշվետվություն կատարված ծախսերի 2018թ. 1-ին եռամսյակ հանրակրթություն

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 3, 2018

hashvet kat caxs hanrakrt 1 er.


Հաշվետվություն կատարված ծախսերի 2018թ. 1-ին եռամսյակ նախակրթարան

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 3, 2018

hashvet kat caxs naxakrt 1 er